Skadene etter brannen er utbedret

Skadene etter brannen i juni er nå tilnærmet ferdig utbedret. Skadene beløper seg opp mot 7,5 mill kroner og det har vært stor aktivitet i høst for å komme i mål raskest mulig og med minst mulig reduksjon i aktivitetstilbudet. Vi takker brukerne for tålmodighet i høst.