Skadene etter brannen er utbedret

Brann i Framohallen sommeren 2018

Skadene etter brannen sommeren 2018 er nå ferdig utbedret. Skadene beløper seg opp mot 7,9 mill kroner og det har vært stor aktivitet i høst for å komme i mål raskest mulig og med minst mulig reduksjon i aktivitetstilbudet. Vi takker brukerne for tålmodighet i høst.