Stiftelsen

logo framohallen.no

 

Styret i Stiftelsen

Navn Epost Mobil
Ketil Nystad ketil.nystad@nyhill.no 951 45 530
Roy Wassberg roy@yesprofil.no 932 32 015
Benny Danielsson danielssonbenny@hotmail.com 474 60 858
Jarl Svanberg jarl.svanberg@gmail.com 480 03 966
Erlend Aam erlend.aam@gmail.com 975 54 815 

Historien om Framohallen

Til Fyllingen Idrettslag (allianseidrettslaget) 50 års jubileum, 06.06 96, fikk klubben som gave fra firma Frank Mohn as/ v direktør Trond Mohn tilsagn om å bygge en idrettshall på kommunal festet tomt på Varden.

I august 1996 valgte et ekstraordinært årsmøte en byggekomite ledet av Tom Knudsen og bygge-ombud Erling Gripsgård fra Vestbo.

Medlemmer i komiteen var Freddy Iversen fra håndballkretsen, Ove Helgesen fra Fyllingen Idrettslag, Nils Kr. Grimstveit, Idrettssjef Bg. Kommune og Per Kragseth oppnevnt fra Frank Mohn as.

 

Hallen var i utgangspunktet tiltenkt som en ren treningshall uten garderober og publikumsfaciiliteter.

 

Men tidlig i prosessen ble det klart at giver ville ha en fullverdig flerbrukshall med en håndballbane, hvor det kunne spilles obligatoriske håndball og volleyballkamper.

 

Under anbudsrunden spilte Trond Mohn inn en bane to, dette var det rom for på tomtens størrelse.

 

Veidekke vant så anbudsrunden for bygging av hallen som total - enterprise.

 

I januar 97 på ekstraordinært årsmøte i Fyllingen IL ble følgende vedtatt::

  1. Det opprettes en stiftelse som skal eie og drive hallen
  2. Navnet på Stiftelsen blir Stiftelsen Fyllingen Idrettslags Idrettshall
  3. Valg av et interimstyre som skal fungere frem til overtakelse av hallen (Byggekomiteen ble valgt som interimstyre)
  4. Stiftelsens vedtekter
  5. Navnet på hallen blir Framohallen

 

Stiftelsen ble godkjent av Fylkesmannen i Hordaland april 97.

 

Ordinært styre utpekt av Fyllingen IL og Trond Mohn ble gjort januar 98.

 

Offisiell åpning av hallen 07.03 1998.

Pris på prosjektet ble kr.22,7 millioner, fullfinansiert av Frank Mohn as.

 

Det ble foretatt utbygging av hallen sommeren 2009 til en pris på 14,3 millioner, hvor 14 millioner var finansiert av Trond Mohn.

 

Ombyggingen ga en økning av publikumstall  fra 870 på kamper til 2010 på kamper.

Fra 1108 personer til 3800 på stående arrangementer.

Ny bane 3 som innfridde krav fra Norges Håndballforbund til lys og banemerking.

Firedobling av ventilasjon, nytt lys, trippling av toalettkapasitet nye tribuner, nytt gulv.

Påbygg for nytt tavle og ventilasjonsrom.

Utviding av salgskiosk.

 Ferdigattest og godkjennelse av Norges Håndballforbund ble gitt september 2009.